Podmienky používania

Vítame vás na internetových stránkach www.papermax.cz (ďalej len "Stránky"), ktoré prevádzkuje PAPERMAX, sro so sídlom Šeříková 315, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČO: 042 96 966.

Podmienky používania

a) Služby poskytované týmito Stránkami verejne prístupné. Používanie Stránok je podmienené súhlasom s týmito Podmienkami. Návštevník Stránok vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami ich používaním.

b) Bez súhlasu Vlastníka nie je dovolené používať tieto Stránky inak ako pre vlastnú potrebu. Iné využitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Vlastníka.

c) Návštevník sa zaväzuje, že pri používaní týchto stránok sa bude riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bude vždy konať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi a týmito Podmienkami.

d) Návštevník berie na vedomie a súhlasí s tým, že môže dôjsť k čiastočnej či úplnej nefunkčnosti Stránok. Ďalej môže dôjsť aj k zmene či zrušeniu poskytovaného obsahu alebo služieb. Uvedené skutočnosti nezakladajú návštevníkovi Stránok nárok na náhradu škody.

e) Tieto Stránky môžu obsahovať odkazy na internetové servery a stránky tretích strán. V týchto prípadoch Vlastník nezodpovedá za ich obsah ani funkčnosť.

Cookies

Cookies malé dátové súbory, ktoré nevyhnutné pre správnu funkciu stránok, a ktoré preto niekedy umiestňujeme na váš počítač, tak ako väčšina veľkých internetových stránok.

Čo cookies?

Textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítače alebo mobilné zariadenia v okamihu, keď tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony, ktoré ste na nich vykonali, a preferencií (napr. prihlasovacie údaje, jazyka, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencií), takže tieto údaje potom nemusíte zadávať znova a preskakovať z jednej stránky na druhú.

Ako upraviť využívanie cookies

Využívanie cookies je možné upraviť podľa toho, ako potrebujete (napr. ich môžete vymazať). Môžete vymazať všetky cookies, ktoré na vašom počítači a väčšina prehliadačov taktiež ponúka možnosť zabrániť tomu, aby boli cookies na váš počítač ukladané. Ak však túto možnosť využijete, budete zrejme musieť manuálne upravovať niektoré preferencie pri každej návšteve týchto stránok a nemožno ani vylúčiť obmedzenia niektorých služieb a funkcií stránok.

Dodávateľ internetových stránok

Web & Media as

Václavské nám 832/19

110 00 Praha 1 - Nové Mesto

http://www.web-media.cz/

Vaše námety, postrehy či informácie o problémoch so zobrazovaním týchto stránok prosím zasielajte na adresu dodávateľa stránok info@web-media.cz prípadne pomocou webového formulára na adresewww.web-media.cz/pripominky-uzivatelu/