O nás

Naša spoločnosť bola založená v roku 2000 ako 5. Sliezska obchodná sro V roku 2015 došlo k transformácii na v novú spoločnosť PAPERMAX, sro s rovnakým sídlom.

Našou hlavnou prioritou je spokojný zákazník. Snažíme sa teda ponúkať nadštandardné služby a predovšetkým ľudský prístup, ktorý je podľa nášho presvedčenia základom úspešnej a dlhodobej spolupráce.

Naša ponuka je postavená tak, aby sme vyšli v ústrety potrebám každej modernej kancelárie. Nájdete u nás široký sortiment vysoko kvalitného spotrebného materiálu do tlačiarní značky Print X, nechýbajú však ani originálne tonery a atramenty. Samozrejmosťou je široká ponuka papiernického tovaru, fólií aj materiálu, potrebného na skladovú logistiku. Ďalší v rade drogistické a čistiace prostriedky mnohých druhov, značiek a kategórií. Nechýba ani ďalší sortiment tovaru, ktorý nájde svoje uplatnenie v kancelárii.

Aby sme Vám boli ešte bližšie, spolupracujeme so sieťou odberných miest Zásielkovňa.sk a PPL partner, takže si tovar od nás môžete osobne vyzdvihnúť takmer v každom väčšom, ale aj menšom českom meste.

Či ste prosperujúca firma, škola, úrad, zdravotnícka organizácia, živnostník, alebo koncový spotrebiteľ, poznáme Vaše potreby a vieme, ako sa o Vás postarať.

Spoločnosť PAPERMAX sro sa hlási svojou činnosťou k princípom sociálneho podnikania a je prevádzkovaná ako sociálny podnik. Sociálny podnik napĺňa sociálne prospešné ciele zamestnávania a sociálne začleňovanie osôb znevýhodnených na trhu práce prostredníctvom nasledujúcich princípov:

Sociálny princíp

 • podiel osôb zo znevýhodnených skupín stanovených výzvou tvorí viac ako 30% zamestnancov a tieto informácie verejne dostupné. Papermax v tejto chvíli zamestnáva 27 zamestnancov az toho 23 osôb so zdravotným postihnutím tj z cieľovej skupiny. to je viac ako 85% zamestnancov, ktorí by inak ťažko hľadali prácu
 • zamestnancom zo znevýhodnených skupín sa poskytuje podpora zohľadňujúca ich špecifické potreby. Zamestnanci Papermaxu majú umožnené nadštandardné odpočinkové pauzy, návštevy lekára podľa potreby aj pravidelne, nadštandardné voľno na študijné účely.
 • zamestnanci pravidelne a systematicky informovaní o chode podniku, výsledkoch hospodárenia a napĺňaní sociálne prospešných cieľov. Zamestnanci a členovia zapojení do rozhodovania o smerovaní podniku. Zamestnanci Papermaxu priebežne informovaní o aktuálnom stave a priebežných výsledkoch hospodárenia v rámci bežného styku. Raz mesačne sa koná porada so všetkými zamestnancami, kde majú všetci možnosť sa vyjadriť k fungovaniu a dať podnety na zlepšenie fungovania podniku
 • zamestnanci zo znevýhodnených skupín vzdelávaní podľa individuálnych možností. Zamestnanci Papermaxu doškoľovaní priebežne a individuálne podľa potrieb vykonávanej práce. Zároveň je zamestnancom umožnené individuálne vzdelávanie, kedy firma poskytuje jeden deň v týždni na osobné vzdelávanie. Každé tri mesiace zamestnanci školení Judr. Burešom. Témy školenia napr. finančná gramotnosť, právny rámec trhu práce a právna ochrana zamestnancov, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa. Raz ročne zamestnanci preškolení v rámci BOZP pánom Ing. Alešom Vymazalom. Niektorí zamestnanci školení individuálne v rámci potrieb daného pracovného miesta. Interným školiteľom pre prácu s VZV je pán Ján Raj.

Ďalej spolupracujme s Bc. Sarah Grulichovú, ktorá v našej vedie individuálny rozvoj zamestnancov. Každý zamestnanec založenú kartu osobného rozvoja. Raz za tri mesiace osobne konzultuje zmeny, pokroky a novinky vo svojom osobnom i pracovnom živote s pani Grulichovou a stanovuje si osobné ciele pre blízky aj dlhší horizont. Zároveň konzultujú aj cesty ich dosiahnutia. Tento prístup sa osvedčil a výsledkom je menšia fluktuácia zamestnancov a ich väčšia osobná spokojnosť

Ekonomický princíp

 • tržby z predaja výrobkov a služieb tvoria aspoň 30% z celkových výnosov podniku. Za rok 2019 predstavovali tržby z vlastných výrobkov 33,1 % z celkových tržieb podniku.
 • viac ako 50% prípadného zisku je reinvestovaných do rozvoja sociálneho podniku a napĺňanie jeho deklarovaných spoločensky prospešných cieľov a informácie o využití prípadného zisku je verejne dostupná. Doteraz vlastníkom podniku nebola rozdelená ani koruna a všetok zisk je investovaný do podniku. Najmä na rozšírenie skladovacích priestorov a vybavenia skladu, vybavenie výrobnej dielne novými rozvodmi vzduchu, vysávačmi a novými testovacími tlačiarňami. V roku 2019 firma dosiahla zisk 536tis. Sk. Za všetok akumulovaný zisk sa nakúpil pozemok na výstavbu novej firemnej haly. Výstavba je naplánovaná na rok 2021.
 • manažérske riadenie je nezávislé od externého zriaďovateľa alebo vlastníka. Vlastník podniku Ing. Xenie Zelníčková zo svojej pozície vlastníka nezasahuje do riadenia podniku

Enviromentálny princíp

 • podnik formulované zásady enviromentálne šetrného podnikania, ktoré verejne dostupné, a zároveň tieto zásady napĺňa v praxi. Hlavnou výrobnou náplňou firmy Papermax je renovácia tlačových kaziet. týmto samotným napĺňa vytýčené ekologické ciele. Vracajú na trh späť plastové tonerové kazety, ktoré by inak skončili v spaľovni.
 • firma ďalej usiluje aj ďalšie ekologické fungovanie. Preferovaná je elektronická komunikácia interne aj externe, na čistenie sa používajú ekologické výrobky firmy Boiclean a tie sa nakupujú vo veľkých baleniach, aby sa ušetrili obaly.
 • v novej hale, ktorej výstavba je naplánovaná na rok 2021 by malo byť vykurovanie zaistené tepelným čerpadlom a dodávky elektriny solárnou elektrárňou

Lokálny princíp

 • podnik sa vo svojej činnosti orientuje na lokálne potreby. Asi 55% obratu firmy je robených v spolupráci so zákazníkmi do 60km od sídla firmy. Zákazníkov blízko ponúkame rozvoz vlastnými autami a servis na mieste u zákazníka. Medzi našich zákazníkov patria Technické služby Karviná, firma Donghee v Českom Tešíne, Domov seniorov Havířov a ďalšie. Firma sa, v prípadoch keď je to možné, snaží orientovať aj miestnych dodávateľov. Medzi významných regionálnych dodávateľov patrí eD' system Czech, as z Ostravy, AT Computers as, DILERIS as
 • podnik prednostne zamestnáva miestnych obyvateľov. 92% zamestnancov Papermaxu je lokálnych z okolia sídla firmy. z 28 zamestnancov je 26 z okresov Karviná, Ostrava a Frýdek Místek. Len 2 zamestnanci nepracujú v blízkosti firmy.
 • spolupráca sociálneho podniku s miestnymi aktérmi. Papermax spolupracuje predovšetkým s miestnymi aktérmi. napr. nových zamestnancov hľadá výhradne v spolupráci s miestnym úradom práce Karviná a Frýdek Místek. Papermax sro je na úrade práce zmluvne vedený ako účastník chráneného trhu práce. Právne poradenstvo, so zameraním na ekonomické otázky, zamestnancom poskytuje Judr. V. Bureš z Třinca nad rámec školenia a zadarmo. Firma spolupracuje s neziskovou organizáciou Sliezska diakonia. Cieľom projektu je skvalitniť život handicapovaným ľuďom ako v rámci ich pracovného zaradenia, tak aj nad tento rámec. Sociálna rehabilitácia pomôcť ľuďom z cieľovej skupiny sa osamostatniť, prípadne samostatnosť rozvíjať, Sliezska diakonia zároveň ponúka pomoc pri zácviku pracovných a sociálnych zručností pri uvedení nového zamestnanca na pracovné miesto, a ďalšie trojstranné stretávanie firma, diakonia a zamestnanec.

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Váš Team Papermax