Reklamácia

Vybavenie reklamácie

V prípade, že sa pri tovare prejavila výrobná vada, je Vám k dispozícii naše reklamačné oddelenie.

Zašlite, prosím, tovar na adresu:

Papermax, sro

Červené armády1820/31
733 01 Karviná - Hranice

K reklamácii priložte:

  • Kópiu daňového dokladu alebo záručného listu
  • Záručný list výrobcu, ak bol s tovarom dodaný
  • Presný popis závad a ich prejavov

Reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť čo najskôr, najneskôr však v zákonnej lehote 30 dní.

V prípade, že reklamujete chybný alebo nesprávne zaslaný tovar, vzniká Vám nárok na vrátenie nákladov na zaslanie reklamovaného balíka k nám. Pre rýchle vybavenie, nám, prosím, zašlite nainfo@papermax.czkópiu dokladu o platbe prepravnej službe alebo podacieho lístka z pošty.

Neoprávnená reklamácia

V prípade neoprávnenej reklamácie dodávateľ právo vyúčtovať odberateľovi čiastku zodpovedajúcu účelne vynaloženým nákladom na reklamačný postup (platí v prípade postupu podľa obchodného zákonníka).

Kontrola zásielky pred prevzatím

Odporúčame dôkladnú kontrolu stavu zásielky pri prevzatí od dopravcu. Zamerajte sa predovšetkým na kontrolu zovňajšku balíka (nemal by javiť známky poškodenia, vpichov, postriekania tekutinou atď.).

Evidentne poškodenú zásielku v žiadnom prípade od prepravcu nepreberajte. Ak ide o drobné poškodenie, uveďte túto informáciu v odovzdávacom liste. Odporúčame tiež vykonať fotodokumentáciu danej zásielky. Pokiaľ Vám pri prevzatí nie je umožnená kontrola obsahu zásielky, urobte tak najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia zásielky a prípadný problém spolu s popisom, fotodokumentáciou a číslom faktúry/dodacieho listu zašlite nainfo@papermax.cz.