Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote do 14 dní.

Spotrebiteľom poskytujeme podľa platnej legislatívy zákonnú ochrannú lehotu na vrátenie peňazí. Ak Vám tovar zakúpený nawww.papermax.cznevyhovuje, môžete ho bez udania dôvodu do 14 dní od obdržania zásielky vrátiť. Peniaze Vám budú poukázané na Váš bankový účet alebo poštovou poukážkou, a to najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.

Podmienky pre vrátenie tovaru

  • Tovar musí byť bez známok opotrebovania, nepoškodený, čistý, s kompletným príslušenstvom a manuálmi a pokiaľ možno v pôvodných obaloch. V prípade audio a video nahrávok alebo PC programov nesmie byť tovar rozbalený alebo mať porušenú pečať (to sa týka aj licencovaného softvéru, ktorý je súčasťou niektorých produktov, napr. notebookov, tlačiarní a pod.).
  • Pokiaľ bol súčasťou dodávky tovaru, na ktorý kupujúci uplatňuje nárok na vrátenie peňazí v lehote 14 dní, darček, či už zadarmo, alebo za zvýhodnenú cenu, je kupujúci povinný vrátiť späť aj tento promo darček.
  • Podľa Občianskeho zákonníka môže byť kupujúcemu peňažná čiastka za vrátený tovar znížená o náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môže kupujúci znížiť alebo úplne vylúčiť v prípade šetrného zaobchádzania s tovarom.

Ako postupovať?

  • Odošlite list (najlepšie e-mailom) s textom: Prajem si odstúpiť od zmluvy číslo XXXX, zo dňa DD.MM.RRRR a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar vo výške XXXXXX na účet č. XXXXXXXX/XXXX. V liste uveďte dátum a podpis. Môžete použiť aj ďalší ľubovoľný text, z ktorého je zrejmé, že si prejde odstúpiť od zmluvy v zákonnej 14-dňovej lehote.
    Adresa pre zaslanie tovaru: PAPERMAX, sro, Červené armády 1820/31, 733 01 Karviná Hranice
    Elektronická adresa pre komunikáciu:info@papermax.cz

  • Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu prevádzkovateľ e-shopu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Spotrebiteľ však platí poštovné spojené s vrátením tovaru.
  • Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1827 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom a pod.