Ochrana osobných údajov

Uvedomujeme si citlivosť Vašich osobných údajov. Preto s nimi nakladáme citlivo a neposkytujeme ich tretím osobám.

Rokujeme v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov a informácií. Vami poskytnuté informácie budú použité na vybavenie Vašej objednávky. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Predávajúci si vyhradzuje právo využiť získané osobné údaje na ďalšiu ponuku tovaru a služieb kupujúcemu. Kupujúci právo písomne vyjadriť nesúhlas s evidenciou svojich osobných údajov. V takom prípade predávajúci tieto údaje odstráni zo svojej databázy v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

V rozhraní e-shopu používame nástroj na zber e-mailových adries za účelom zasielania reklamných oznámení a newsletterov. Ak si prajete svoj kontakt z databázy odstrániť, kontaktujte nás na e-maileinfo@papermax.cz.